Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Mimari Proje Yarışması

Ağustos 2014’te sosyal medyadan Kenan Güvenç’in Erbaa’da 6 yarışma düzenlemek için Erbaa Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiğini öğrenmiştik. Bu yarışmalardan ilki 28 Kasım’da ilan edildi.

Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Mimari Proje Yarışması ümit vaat ediyor. Öncelikle yarışmayı açan kurum  ve başkanı sonra da Kenan Güvenç tebriki hakediyor. Bir çoğumuzun hiçbir zaman yolunun düşmeyeceği, çok kimsenin hangi kentte olduğunu dahi bilmediği bir ilçeden ulusal mimari proje yarışması açıldığını duymak hiç de alıştığımız bir durum değil.

Yarışmayla ilgili bazı notlar düşmek istiyorum:

1- Yarışma şartnamesinde yarışmanın türü belirtilmemiş. Oysa yarışmanın türü, yarışmacıların soruna yaklaşımlarını belirlemesinde yardımcı olur. Jürinin soruna yaklaşımı ile ilgili bilgi verir. Yarışma sonrasında neler olacağı yarışma türüne göre değişir. Tüm bunlar nedeniyle de zaten Yarışmalar Yönetmeliği’nde şartnamelerde mutlaka bulunması gerekenlerden birisi olarak belirtilmiştir. Yani yarışma türünü belirtmemek yönetmeliğe aykırıdır.

Yarışmanın türü belirtilmemiş ama jüri yapısında bulunan 4 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı ve 1 inşaat mühendisi bu yarışmanın türünün ancak fikir projesi olabileceğini gösteriyor bize.

Oysa yarışmacılardan istenenler ve işin verilme şekli bölümünde verilenler yarışmanın hiç de fikir projesi yarışması olmadığının altını çiziyor.

2- Sanırım ilk kez tek kademeli bir yarışmada iki aşamalı soru cevap yapılacak. Bu zekice buluş bundan sonra yarışma açacak başka kurumlara da örnek olabilir umarım. Öte yandan bu zekice buluş yine bir yönetmelik hatasına kurban edilmiş. Mevzuat gereği soru cevap aşamasının yarışmanın ilk 1/3’lük kısmında tamamlanması gerekiyor.

3- “Gerekli görüldüğü takdirde jüri emrine satın alma için bedel ayrılacaktır.” diyor şartname. Oysa yönetmelik ödülleri ve satın almaların tutarının açık olarak belirtilmesini istiyor. Bu beklentiye ortada bir yönetmelik olmasa da yarışmacıların girmeleri doğal, dolayısıyla sayının değil ama satın alma olarak dağıtılacak toplam tutarın açıklanması doğru olur.

4- İdareler ve jüriler ısrarla şu maddeyi şartnamelere ekliyor “… anlaşma sağlamaması halinde ikinci ile görüşerek anlaşabilir.” bu madde şartnamelere hiç yazılmasa ya da tam tersi yönde “idare ikinci ile görüşemez, anlaşamaz” da yazılsa sonunda idareler şartnameyi bağlayan belge olan Yarışmalar Yönetmeliği’nde öyle yazdığı için ikincilerle –elbette birincilerle anlaşamazlarsa- görüşebilir ve anlaşabilirler. Ama bunu şartnamelere yazmak son derece gereksiz bana kalırsa.

Ama bu yarışmada konu etme nedenim farklı. İşin verilme şekli şöyle devam ediyor “İkinciliği kazanan tasarım sahibi ile anlaşma sağlanamaması halinde aynı şartlar üçüncülüğü kazanan tasarım sahibi için geçerlidir.” Bu olmaz. İdare ve jüri buraya yazsa da yazmasa da idare üçüncü ile anlaşamaz. Yine yönetmelik dışı not düşelim: Üçüncü, dördüncü, beşincilerle anlaşma meselesi gündeme geldiğinde zaten yarışma sistemi ciddi zedelenebilir.

5- Bir hukuksal durum olarak değil ama ortamdaki “yine mi aynı adamlar” “hep aynı adamlar” algısını dikkate alarak yazıyorum: “Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” jürisinden üç kişi bu yarışmada da olmasa iyi mi olurmuş? Bu kez sadece bir soru.

6- Son olarak söz konusu olan kişi Kenan Güvenç olduğu için daha rahatça yazabiliyorum, belki aynı durumda bir başka kişi olsa bu kadar rahat eleştiri kaleme alamazdım: Kenan Güvenç yarışmaları koordine ettiğine göre bana göre jürinin Danışman üyeleri arasında kalması doğru olurdu. Hem yarışmaları koordine et, hem asli jüri ol, hem jüri başkanı ol… İyi görünmüyor dışarıdan.