Fikir Yarışması’nda Jüri Oluşumu

Kamu kurumlarının uymakla yükümlü oldukları Yönetmelik tüm yarışmalar için jüri oluşumunu tanımlıyor. İlgili madde şöyle:

Madde 18 — Jüri heyeti, asli, yedek ve danışman üyeler ile raportörler ve raportör yardımcılarından kurulur. Asli, yedek ve danışman jüri üyelerinin, ihtisas alanlarında yarışma konusu işlerle ilgili bulunması ve bu kimselerin mesleklerinde seçkin kişiler olması şarttır. Ortakçıl yarışmaların jüri teşkilinde, meslek disiplinlerinin yarışmadaki ağırlığına uygun bir dağılım sağlanmalıdır.

Jüri üyeleri (asli, yedek, danışman), raportörler ve raportör yardımcıları (teknik ressam, daktilo ve benzeri) yarışmayı açan idare tarafından seçilir.

Asli jüri üyelerinin; beş (5) kişilik jürilerde en az biri, yedi (7) kişilik jürilerde en az ikisi, yedek jüri üyelerinin ise en az biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasından istenecek iki katı aday listesinden idarelerce seçilerek atanır.

Fikir ve güzel sanat eseri yarışmalarında jüri oluşumu özel koşullara göre idarelerce belirlenir.

Yine aynı yönetmeliğin Danışman Jüri’yi tasvir eden maddesi ise şu şekilde:

Madde 22 — Danışman jüri üyeleri, yarışma konusuyla ilgili konularda ihtisas sahibi, mesleklerinde seçkin uzmanlardan oluşur. Danışman üyelerin sayısı asli üyelerin sayısını geçemez.

Konyaaltı Yarışması için Twitter’dan itirazımı bildirdiğimde ve bloğumda konuyu yazdığımda jürideki tanıdıklardan Madde 18 referanslı itiraz geldi. Orada “Fikir ve güzel sanat eseri yarışmalarında jüri oluşumu özel koşullara göre idarelerce belirlenir.” maddesinin varlığının 7 kişilik jüri oluşumuna izin verdiğini iddia ediyorlardı.

Madde 22 oldukça açık, danışman üye sayısı asli üye sayısını geçemez. Yönetmeliğin 18.Madde’si sayıyı değil, Fikir Projesi yarışmalarında Asli ve Danışman jüri üyelerinin ihtisas alanlarının farklı olabileceğini anlatıyor. İstanbul’da turizmle ilgili üst ölçekte bir fikir yarışması açılsa asli jüride tarihçi, turizmci vesaire olabileceğini anlatıyor. Bu açıklamanın bir tarafı.

Öte yandan yönetmelikte neden “Danışman üyelerin sayısı asli üyelerin sayısını geçemez.” maddesi var? Sorunun cevabı bu tartışmaya noktayı zaten koyacak:

Bu madde var çünkü kamu jüri ödemeleri ile ilgili kendisini korumak istiyor. Jüri üyesi sayısını kısıtlamak istiyor, bu kadar basit esasında.

Özünde danışman jüri 2 kişi fazla olmuş olmamış hiç sakıncası yok, yarışmanın niteliğini hiç etkilemez. Ancak ayrıntıda yönetmelik ihlallerini sıfıra indirmenin hiç de zararlı olmadığı açık. Bu işin ölçüsünü kaçırmak çok kolay. Ve son örnek olarak Kayseri Sahabiye Yarışması önümüzde.